Ngôn ngữ

Hôm nay ngày 09-12-2023

Slide 1
Dịch vụ tư vấn

Đầu tư sản xuất sản phẩm.

Để có một sản phẩm đúng với giá trị của nó, cần đánh giá được mục đích sử dụng của sản phẩm, cấp độ của sản phẩm, để đầu tư đúng với giá trị của nó, đảm bảo cho kinh doanh.                                                                                                      

Nguồn đầu tư: Tay nghề nhân công, nguyên liệu, công nghệ sản xuất bán thành phẩm mộc, môi trường nung đốt, bao bì đóng gói, đến thị trường 

Dẫn chứng: như cốc nung môi trường oxy hóa - Bát tô và bát cơm cao cấp nung môi trường khử, Cốc làm bằng xương mộc và men loại thông thừờng -  Bát tô và bát cơm xương men cao cấp. 

 

Một số bài viết khác

- Dịch vụ tư vấn.

CÔNG TY CỔ PHẦN THIẾT KẾ & SẢN XUẤT GỐM SỨ BÁT TRÀNG

Địa chỉ: Bát Tràng - Gia Lâm - Hà Nội

ĐT: 04.38740894 - 0913564386 - Fax 04.38743268

E- Mail: trongbattrang@yahoo.com.vn

Thiết kế website bởi: wecan-group.com